ژنراتور های الکتروسرجری


قیمت: تماس تلفنی
LigaSure Vessel Sealing System
کمپانی: Medtronic
سیستم انسداد عروق تا قطر 7 میلی متر ضریب شکست رگهای بسته شده تا 3 برابر فشار سیستولیک (400 میلی متر جیوه) صفر می باشد.
جزییات سفارش دهید

<
1
> صفحه 1 از 1
بالا