منیپولیتور رحمی


قیمت: تماس تلفنی
منیپولیتور رحمی
کمپانی: ورتا نیک آوند
این وسیله به منظور استفاده در عمل های کم تهاجمی زنان برای دسترسی و پزیشن دهی داخل رحم کاربرد دارد. با استفاده از این وسیله در شرایط بیهوشی بیمار می توان رحم را به طور کامل از طریق واژن خارج کرد.
جزییات سفارش دهید

<
1
> صفحه 1 از 1
بالا