مایکرویو ابلیشن


قیمت: تماس تلفنی
Emprint Ablation System
کمپانی: Medtronic
سیستم ابلیشن در سال های اخیر رادیولوژی اینترونشنال (رادیولوژی مداخله ای) تحول شگرفی در درمان انواع سرطان بخصوص تومور های بافت نرم ایجاد کرده است.
جزییات سفارش دهید

<
1
> صفحه 1 از 1
بالا